งานผลิตรายการวิทยุ

บริษัท มีเดีย เอ็มไพร์ จำกัด ผลิตรายการวิทยุในรูปแบบรายการข่าวสาร และรายการบันเทิง เพื่อกระจายเสียงทางคลื่น AM และ FM ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค

ประธานบริษัท คุณศุภณัฐ ดอนจันทร์ หรือ ดอน แดนสวรรค์ (นามปากกา) เริ่มทำงานด้านสื่อสารมวลชน ตั้งแต่ปี 2536 กับรายการเพลงที่โด่งดัง คุณดอน แดนสวรรค์ เป็นนักจัดรายการวิทยุ ที่นำเสนอรายการในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นรายการเพลง รายการสุขภาพ รายการสังคม รายการสาธารณะประโยชน์ และรายการเกี่ยวกับบ้านเมือง

บริษัท มีเดีย เอ็มไพร์ จำกัด มีทีมนักจัดรายการที่มีความพร้อม ในการจัดรายการสด และแบบอัดเทป ที่พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกชนิด

Supanut Donchan

Media Marketing Expert and Social Entrepreneur
View Profile


.
.